Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1034, αρ.1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.02.2007, ΦΕΚ:269/Β/28.02.2007 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας»

Συντομογραφίες – Πίνακες Τ.Ο & Κ – Ορισμοί Οικισμών

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο