Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών εκκίνησης ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1033, αρ. 1020562/ΟΟΤΥ/Δ/27.02.2007, ΦΕΚ:268/Β/28.02.2007 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε  αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.»

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο