Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:.1068/03.04.2008, ΦΕΚ: 587/Β/04.04.2008 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα»

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο