ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΜΙΚΕΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο