ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΚΡΟΒΣΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΚΡΟΒΣΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο