Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», Άξονα Προτεραιότητας: 6.1 «Διοικητική Υποστήριξη» με τίτλο «Δράσεις διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο