Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», Άξονα Προτεραιότητας: 6.1 «Διοικητική Υποστήριξη» με τίτλο «Χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης για το έτος 2022 του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας.»

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο