ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΓΙΑΓΤΖΕΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο