Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση αγροτικών ακινήτων της κληρονομιάς Θάλειας Δημητράτου εντός της κτηματικής περιφέρειας του οικισμού “Πλασιά” Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς Λάρισας

Ανακοίνωση Μίσθωσης Δημητράτου Θάλειας Πλασιά

Κατάθεση προσφορών στην Δικηγόρο Λάρισας και Εκτελεστή Διαθήκης Θάλειας  Δημητράτου κ. Χρυσαφίδου Μαρία  (Ασκληπιού 36 & Μανδηλαρά – Τ.Θ. 1197 – Τ.Κ. 411 10 – Λάρισα) εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Π.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο