ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΝΙΚΗΣ 41, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο