Ανακοίνωση Μίσθωσης Διαμερίσματος Γ14 στην Κανάρη 23 Αθήνα του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» ανακοινώνει ότι από 2 Απριλίου 2015 έως και 22 Απριλίου 2015 θα δέχεται κλειστές προσφορές για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας διαμερίσματος τα στοιχεία Γ14 του τρίτου ορόφου επί πολυκατοικίας ευρισκόμενης στην Αθήνα οδός Κανάρη  αρ. 23

Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων πενήντα (1050,00) €  για κατοικία και το ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα  (1.150,0 ) €  για επαγγελματική στέγη, μηνιαίως.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Κανάρη 23 Γ14

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο