Ανακοίνωση μίσθωσης ακινήτου (άρθρο 24 παρ. 8 επ. του ν. 4182/2013) ιδιοκτησίας Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας από την κληρονομιά Μαρίας Δρακοπούλου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο