ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΛΛΟΥΣ ΤΖΑΛΙΟΥ” ΥΠΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΕΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ, ΔΗΜΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο