Ανακοίνωση Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει την ταυτότητα αυτού που κατασκεύασε εντός της θάλασσας ή κάνει χρήση της ξύλινης σταθερής εξέδρας η οποία στηρίζεται σε μεταλλικούς πασσάλους εμπηγμένους στον πυθμένα, με ξύλινο δάπεδο, επιφάνειας 89,60 τ.μ. στη περιοχή Μεσογγή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, δεξιά της επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων “Sweet Memories”, να το γνωστοποιήσει άμεσα στην Υπηρεσία μας. Η παρούσα πρόσκληση εκδίδετε σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του Ν. 2971/2003.

Η προϊσταμένη

Αρμενιάκου Μαρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ID: 5789
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο