Ανακοίνωση για το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2024

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2024 θα δημοσιευθεί έως την 30-4-2024.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο