Ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για τη μίσθωση τριών (3) ορόφων μιας οικοδομής επί της οδού Παπαναστασίου 52 στη Λάρισα, ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 75% εξ αδιαιρέτου του κοινωφελούς ιδρύματος Λάρισας “Κληροδότημα Νικολάου & Μαρίας Καρανίκα” και κατά

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο