Ανακοίνωση εκμίσθωσης βοσκοτόπου εκτάσεως περίπου 1.337 στρ. στη θέση “Σαράντι – Παλαιοκοπράκι – Μελίσσι” στην πρώην Κοινότητα Μακρυνούς Τριχωνίδας του Δ. Αγρινίου – Ιδιοκτησίας του Κληρ/τος “Λεωνίδα & Πολυξένης Τσώνη”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο