Ανακοίνωση εκμίσθωσης μιας κατοικίας του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα που διαχειρίζεται ο Δήμος Κομοτηνής

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο