Ανακοίνωση εκμίσθωσης με χρονική διάρκεια έξι (6) χρόνων, ενός ελαιοπερίβολου επιφανείας 11.500,00 τ.μ με περίπου 200 δέντρα, το οποίο βρίσκεται εντός οικισμού στη ΤΚ Μικράς Μαντίνειας ιδιοκτησίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Β & Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο