Ανακοίνωση εκμίσθωσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4182/2013 (Α” 185) τεσσάρων (4) ελαιοκτημάτων στις θέσεις “ΚΑΜΙΝΟΣ”, “ΚΑΜΙΝΟΣ”, “ΑΜΠΛΙΑΝΟΣ” και “ΚΟΥΣΚΙ” της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος “ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο