Ανακοίνωση εκμίσθωσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4182/2013 (Α” 185) δύο (2) ελαιοκτημάτων στις θέσεις “ΚΑΜΠΟΣ” και “ΛΟΥΜΠΑ ΡΕΝΤΙΝΙΑ” της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος “ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ” Άμφισσας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο