ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (επι της οδού Κοδριγκτώνος 19) , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ

ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΤΟ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ εκμισθώνει το ακίνητο της ιδιοκτησίας του, δηλαδή το ισόγειο κατάστημα με πατάρι, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Κοδριγκτώνος 19, με τα στοιχεία Β 212, εμβαδού 63,40 τ.μ. κατά το ισόγειο και 60 τ.μ. κατά το πατάρι, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, για επαγγελματική χρήση. Προεκτιμηθείσα αξία : Τετρακόσια τριάντα πέντε (435,00) ευρώ.Για πληροφορίες και υποβολή εγγράφων προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γενική Δ/νση του Καθιδρύματος (Χάμιλτον 6Δ- Αθήνα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 210 8218610 (υπεύθυνος κ. Νικόλαος Μάνδυλας). Αθήνα 10-09-2015 Ο Γενικός Διευθυντής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΜΑΤΑΛΑΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο