Ανακοίνωση εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος με πατάρι στην Αθήνα (επί της οδού Κοδριγκτώνος 19) ,ιδιοκτησίας του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου

ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΤΟ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ εκμισθώνει το ακίνητο της ιδιοκτησίας του, δηλαδή το ισόγειο κατάστημα με πατάρι, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Κοδριγκτώνος 19, με τα στοιχεία Β 212, εμβαδού 63,40 τ.μ. κατά το ισόγειο και 60 τ.μ. κατά το πατάρι, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, για επαγγελματική χρήση. Προεκτιμηθείσα αξία : Τετρακόσια εβδομήντα πέντε (475,00) ευρώ.Για πληροφορίες και υποβολή εγγράφων προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γενική Δ/νση του Καθιδρύματος (Χάμιλτον 6Δ- Αθήνα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 210 8218610 (υπεύθυνος κ. Νικόλαος Μάνδυλας). Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και θα γίνονται δεκτές στα ως άνω γραφεία της Γενικής Δ/νσης, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι την 5η απογευματινή ώρα (17:00μμ) της 20ης ημέρας. Αθήνα 15-10-2015 Ο Γενικός Διευθυντής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΜΑΤΑΛΑΣ

 

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος με πατάρι στην Αθήνα (επί της οδού Κοδριγκτώνος 19) ,ιδιοκτησίας του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο