Ανακοίνωση εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επιφ. 163,00 τ.μ. (μετά μεσοπατώματος 120,00 τ.μ. ) επί της οδού Αριστομένους 38 στην Καλαμάτα ιδιοκτησίας των Αλεξανδρακείων Κληροδοτημάτων

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο