ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (επί της οδού Κεφαλληνίας 105 στην Αθήνα -περιοχή Αγίου Παντελεήμονος), ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Κληροδότημα Ιωάννου Κυριακού διακηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπό στοιχεία Γ1 διαμερίσματος, 3ου ορόφου, επιφάνειας 75 τ.μ., 3 υ/δ, χωλλ, λουτρό, κουζίνα, διάδρομο και της αναλογούσης σε αυτό βεράντας του κληροδοτήματος επί της οδού Κεφαλληνίας 105 στην Αθήνα (περιοχή Άγιος Παντελεήμονας) : Τιμή εκκίνησης δημοπρασίας : 200€. Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης : 3 έτη. Ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης:16-11-2015 Ημερομηνία λήξης προθεσμίας:05-12-2015 Προθεσμία δημοσιοποίησης : 20 ημέρες Στοιχεία επικοινωνίας: Γεώργιος Δαμούλαρης, Δικηγόρος, Σπυρίδωνος Τρικούπη αριθμ. 56-58 Αθήνα (Πεδίο Άρεως), Τ.Κ. 114 73, τηλ. επικ. 210-8252072 – κιν. 6944-227559 (καθημερινά 9π.μ.-13.30 μ.μ. εκτός Σαββάτου και Κυριακής). Οι έγγραφες προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε ιδιοχείρως (οπότε λαμβάνεται βεβαίωση υποβολής προσφοράς) είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές (προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής) και θα περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής στοιχεία: επωνυμία και διεύθυνση προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, υποβληθέντα δικαιολογητικά (πχ. Εγγυητικές), τίμημα, ημερομηνία προσφοράς, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Διαχειριστής Γεώργιος Σ. Δαμούλαρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (επί της οδού Κεφαλληνίας 105 στην Αθήνα -περιοχή Αγίου Παντελεήμονος), ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο