Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος, ιδιοκτησίας Ιδρύματος ” Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως” στη Θεσσαλονίκη (οδός Δεσπεραί 23)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο