Ανακοίνωση εκμίσθωσης χέρσου αρδευόμενου αγροτεμαχίου, επιφ. 53.965,68 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “Μακαρία” ή “Λιγδού”, του Δήμου Μεσσήνης – Ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Περιουσίας με την επωνυμία “ΜΑΥΡΟΕΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ – ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο