Ανακοίνωση εκμίσθωσης ασκεπούς οικοπέδου, εκτάσεως 737,44 τ.μ. , ευρισκόμενου εντός σχεδίου πόλεως της Καλαμάτας, επί της οδού Αρτέμιδος και ανώνυμης δημ. οδού , στο Ο.Τ. 1516 , στη θέση “Γουλιμίδες” – Ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Λέλας θυγ. Σωτηρίου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο