ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΖΑΤΟΥΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π.Χ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο