Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινητου – ισόγειο κατάστημα 150,56 τ.μ. επί της οδού Γεωργίου Α΄και Καποδιστρίου 24 (Πλατεία Λιστόν) στην Κέρκυρα ιδιοκτησίας Κληρ/τος Ισαβ. Δαλιέτου Δ. Κέρκυρας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο