Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Ερμού 53 – Αθήνα , συνιδιοκτησίας ΝΠΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 50%, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 25%, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΛΑΒΑ 25%

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο