Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου (εμπορική μίσθωση) στην Καστοριά, επί της οδού Αλ. Κομνηνού 22, ιδιοκτησίας του «Κληροδοτήματος Γεωργίου Δ. Μαυροβίτη», τη διαχείριση του οποίου έχει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καστοριάς

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο