Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου (αστική ή επαγγελματική μίσθωση), στη Θεσ/νίκη, επί της οδού Πλ. Φαναριωτών 7, ιδιοκτησίας του “Κληροδοτήματος Χ. Σακαλή”, τη διαχείριση του οποίου έχει η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο