ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝ. Κ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο