Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας Ιδρύματος ” Δημητρίου Ιωαννίδη Σιατιστέως” στη Θεσσαλονίκη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο