Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων επί τριωρόφου οικοδομής στο Διδυμότειχο επί της οδού Βενιζέλου 90-92, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μανδαλίδη που διαχειρίζεται το Αδελφάτο του Οργανισμού Ηλεκτροφωτισμού και Αλευρομύλου Δήμου Διδυμοτείχου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο