Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγρού εκτάσεως 9.225,021 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Δαμίων Παλαγίας Δήμου Αλεξανδρούπολης του κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο