Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Κορακοβουνίου του Δ. Βόρειας Κυνουρίας , ιδιοκτησίας του κοινωφελούς Ιδρύματος ¨Οικογενείας Θεοδώρου Ράμμου , ιατρού εκ Κορακοβουνίου Κυνουρίας και των γονέων αυτού¨

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο