Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Κορακοβουνίου Δ. Βόρειας Κυνουρίας, ιδιοκτησίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΕΚ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο