Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ.57118/28.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 68ΤΕΗ-4ΝΕ), από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανακοινώνεται ότι η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12.05.2022 και ώρα 09:00, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (οδός Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο