Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 64850ΕΞ2024/10-05-2024 (ΑΔΑ: 66ΧΧΗ-Θ6Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των ζωνών για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανακοινώνεται ότι η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23.05.2022 και ώρα 09:00 π.μ. , στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (οδός Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο