Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.) του Ν. Αττικής και προθεσμίας εγγραφής στο Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.

Ανακοινώνεται η διενέργεια δημόσιας έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 ν.4182/2013 (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.) που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής, οι οποίοι θα διοριστούν, σύμφωνα με τη σειρά που θα λάβουν στην ως άνω κλήρωση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κοινωφελών περιουσιών ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο