Ανακοίνωση διενέργειας 2ης έκτακτης κλήρωσης έτους 2024 των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολ/σών Κληρ/μιών του Ν. Αττικής

Ανακοινώνεται η διενέργεια δημόσιας έκτακτης κλήρωσης για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 ν.4182/2013 που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής, οι οποίοι θα διοριστούν, σύμφωνα με τη σειρά που θα λάβουν στην ως άνω κλήρωση, ως εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές ή κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 24/05/2024 και ώρα 1:00 μ.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Κολωνού 2 και Πειραιώς, Αθήνα), ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ή Επιτροπής που θα οριστεί από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο