Ανακοίνωση διαδικασίας εκμίσθωσης (αξιοποίησης) ακινήτου (αγροτεμαχίου), που βρίσκεται στη θέση Βρυσούλα Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας του Καμπέρειου Πνευματικού Ιδρύματος.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο