Ανακοίνωση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου(διαμερίσματος) που βρίσκεται στη θεσσαλονίκη επί της οδού Π.Π.Γερμανού 13 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Βιολέττας Βίμπλη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο