Ανακοίνωση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου (ελαιοστασίου), ευρισκομένου στη θέση “ΚΟΝΟΥΚΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ” στην Πρέβεζα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Καίσαρα Κονεμένου”.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο