Ανακοίνωση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου (διαμερίσματος) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επό της οδού Αγγελάκη 3 και Δεσπερέ, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Πέτρου Κόκκορου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο