Ανακοίνωση αποτελέσματος επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος “Δημητρίου Ιωαννίδου Σιατιστέως”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο