Ανακοίνωση αποτελέσματος εκμίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο