Ανακοίνωση αποτελέσματος διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου (αστική ή επαγγελματική μίσθωση) στη Θεσ/νίκη, επί της οδού Πλ. Φαναριωτών 7, ιδιοκτησίας του «Κληροδοτήματος Χ. Σακαλή», τη διαχείριση του οποίου έχει η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο